Kære Medlemmer, forældre, støtter og dig der gerne vil hjælpe med at gøre FDF Hørning Loppemarked til en god oplevelse.

Bliv en del af netværket og teamet
Det er en hjælp der gør at vi kan holde prisen kontingenter, lejre på et lavt niveau, samt. vi kan lave masser af aktiviteter, som vi ellers måtte undlade.

Loppemarked er vores ubetinget største indtægtskilde, med det kommer ikke af sig selv.

Selv en lille hånd kan give en stor fortjeneste.

Op til loppemarked kan du hjælpe


23/04 Tirsdag 09-18 (20) aftensmad ca 1730
24/04 Onsdag 09-18 (20) aftensmad ca 1730
25/04 Torsdag 09-18 (20) aftensmad ca 1730
26/04 Fredag 09-12 muligt længere hvis ikke alle områder er færdige.
Tilmelding til aftensmad udbedes!

Til Loppemarked lørdag 16/6
08-12 er der generelt flest besøgende og størst behov for bemanding.
12-15 er der rimelig ro, men flere har brug for afløsning.
15-17 Oprydning jo flere vi er jo hurtigere er vi færdige og slutter med god aftensmad og feststemning.

Kom og giv en hånd bare et par timer. Lidt fra dig betyder uendelig meget for os.

Kontakt Peter Jeppesen +45 41731150 hvis du vil spise med (ons-, tors- og Lørdag), og / eller hvornår du kan give en hånd med lørdag så planlægning af medhjælpere kan komme på skinner!